Takas bir değişim aracı olmadan mal ve hizmetlerin değiş tokuşunu içeren bir ticaret tipidir. Takas sistemi para kullanımından önceki döneme dayansa da üretilen mal ve hizmetlerin istenilen veya ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerle alınıp satılmasını sağlarken takas günümüzde de hala sürdürülmektedir. Özellikle parasal sistemin kurulmadığı topluluklarda veya hiperenflasyon gibi kriz dönemlerinde tercih edilen bir ticari sistem olmaya devam etmektedir. 

Trampa olarak da bilinen takas geleneksel olarak iki kişi arasında yapılır. Birden fazla kişi veya kurumu içeren takas sistemleri de mevcuttur. Bu takas sistemlerinin en yaygın kullanım şekli takasa aracılık eden bir sistem ile mümkün olabilmektedir.  Takasın çok taraflı bir şekilde yapılabiliyor olması arzu edilen ürünlerin birbirine denk gelmesi zorunluluğunu ortadan kaldırır. Başka bir deyişle takas sistemindeki en yaygın engellerden biri olan karşılıklı ihtiyaçların çakışması problemini ortadan kaldırmaktadır. 

Takas sisteminin bazı kısıtlamaları olabilse de birçok avantajı da vardır. Para içermiyor olması takasın en temel avantajlarındandır. Bu sayede, nakit akışını korunmasını ve ticaretin parasız gerçekleşmesinden dolayı işlem ücretlerinden kaçınılmasını sağlar. Takas ile kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası bir ürün ihtiyaç duyulan bir ürün ile kolayca değiştirilebilir. Aynı zamanda, takas yapmak duygusal olarak takas yapan kişiler için daha tatmin edici olabilmektedir. İnternet sayesinde değiş-tokuş pazarları veya çevrimiçi açık artırmalar ile MÖ. 6000’e dayanan takas günümüzde de tercih edilebilir bir ticari model olma potansiyeli taşımaktadır. 

Kaynak:

https://www.mint.com/barter-system-history-the-past-and-present

https://www.economicshelp.org/blog/glossary/barter-economy/

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Close Bitnami banner
Bitnami