Pandemi ile kullanıcı davranışlarının nasıl değiştiriğine ve değişeceğine dair pek çok şey yazıldı. Peki, salgınla beraber değişen tüketim alışkanlıklarımız takas kültürü nasıl etkileyebilir?
 
Takas Pazarı
 
Milattan önce 6000 yılına kadar dayanan takas, finansal kriz dönemlerinde nakit akışının olmamasından dolayı devletlerin, şirketlerin ve bireylerin tercih ettiği bir model olarak karşımızda çıkmakta. Salgınla beraber, maske ve cihaz sıkıntısı yaşayan ABD’nin Türkiye’den tıbbı ürünleri takas etme teklifinde bulunması en güncel örneklerden biri. Bunun yanı sıra, yakın bir zamanda Venezuela’da yaşanan siyasi kriz ve peşi sıra gelen yüksek enflasyon, vatandaşların takas modeline yönelmesine yol açtı. Günümüz ile çok kıyaslanan 1930’lardaki Büyük Buhran’da, vatandaşların yiyecek ve farklı servisleri elde etmek için bankaya benzer yapılarla takas yapmaları bir başka çarpıcı bir örnek.
 
 
Tarihteki örnekleri göz önünde bulundurduğumuzda bugünkü global pandemi ile yaşanan ekonomik durgunluk ve akabinde beklenen kriz ile tüketicilerin takası yeni bir ekonomik model olarak tercih etmesine neden olabilir.

 
COVID-19 sonrasında değişmesi beklenen tüketici davranışları ve ihtiyaçları ile birlikte takasın yeni ekonomik düzlemde alternatif rolünü güçlendirebileceği söylenebilir. Tüketiciler, daralan nakit akışı ile tüketim davranışları ihtiyaca yönelik olarak şekillenirken bu ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif yollar arayabilirler. İhtiyaçlarını ikinci el alış-verişi ile karşılamaya çalışan tüketiciler takasa ikinci-elde yaşanan para ile ticaret ve hızlı alıcı/satıcı bulamama problemlerine çözüm yolu olarak daha sık başvurabilirler. Aynı zamanda, takas süreçlerinde alış-verişlerin nakitsiz gerçekleşiyor olması büyümekte olan paraya dokunma korkusu ile tercih edilebilir bir ticari model haline gelebilir.
 
 
Pandemi sonrasında dünyada ihtiyaçların yanı sıra tüketici davranışını değiştiren bilinçli tüketim ve yereli destekleme gibi trendlerin yükseleceğine dair öngörülerin de takas kültürünün gelişmesinde rol oynayabileceğini söyleyebiliriz. Dünyadaki pozitif yönlü çevresel değişimlerin somut bir şekilde görülmeye başlanması tüketicileri bireysel olarak alabilecekleri aksiyonları sorgulamaya ve hızlandırmaya itebilir. Bilinçlenen tüketiciler ikinci el alış-verişi ve takas gibi seçeneklere yönelerek verdikleri tüketim kararları ile aktif olarak çevre problemlerine bireysel adımlar atabilirler. Bunun bir ayağı da, gelişen çevre bilinci ile yerel olanı desteklemenin artacağı. Yine takas özellikle lokal bölgelerde hızlı el değiştirmeye olanak sağladığı için alternatif bir yol olarak karşımıza çıkabilir.
 
Takas alternatif bir model sunma potansiyeline sahip olsa da, takasta yaşanan karşılıklı ihtiyaçların denk gelmemesi sorunu ve ürünlerin değerlerinin belirlenmesinde yaşanan problemler göz ardı edilemeyecek kadar temel ve önemli.

 
Bu problemleri göz önünde bulundurarak, havuza takas modeli ve makine öğrenmesi temelli algoritma ile kişilerin ürünlerini değerinde ve hızlı bir şekilde el değiştirmesini sağlayan bir platform olan Bartme’yi geliştirdik. Aynı zamanda, global pandemi süresinde daha fazla dijitalleşen dünyaya adapte ve değişen ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Uygulamaya göz atmak isterseniz uygulama mağazalarına linkten ulaşabilirsiniz.
 
 
0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Close Bitnami banner
Bitnami