Takas bir değişim aracı olmadan mal ve hizmetlerin değiş tokuşunu içeren bir ticaret tipidir. Takas sistemi para kullanımından önceki döneme dayansa da üretilen mal ve hizmetlerin istenilen veya ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerle alınıp satılmasını sağlarken takas günümüzde de hala sürdürülmektedir. Özellikle parasal sistemin kurulmadığı topluluklarda veya hiperenflasyon gibi kriz dönemlerinde tercih edilen bir ticari sistem olmaya devam etmektedir. 

Trampa olarak da bilinen takas geleneksel olarak iki kişi arasında yapılır. Birden fazla kişi veya kurumu içeren takas sistemleri de mevcuttur. Bu takas sistemlerinin en yaygın kullanım şekli takasa aracılık eden bir sistem ile mümkün olabilmektedir.  Takasın çok taraflı bir şekilde yapılabiliyor olması arzu edilen ürünlerin birbirine denk gelmesi zorunluluğunu ortadan kaldırır. Başka bir deyişle takas sistemindeki en yaygın engellerden biri olan karşılıklı ihtiyaçların çakışması problemini ortadan kaldırmaktadır. 

Takas sisteminin bazı kısıtlamaları olabilse de birçok avantajı da vardır. Para içermiyor olması takasın en temel avantajlarındandır. Bu sayede, nakit akışını korunmasını ve ticaretin parasız gerçekleşmesinden dolayı işlem ücretlerinden kaçınılmasını sağlar. Takas ile kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası bir ürün ihtiyaç duyulan bir ürün ile kolayca değiştirilebilir. Aynı zamanda, takas yapmak duygusal olarak takas yapan kişiler için daha tatmin edici olabilmektedir. 

Teknoloji ile Takas Modeli Tekrardan Hayat Kazanabilir

İnternet sayesinde değiş-tokuş pazarları veya çevrimiçi açık artırmalar ile MÖ. 6000’e dayanan takas günümüzde de tercih edilebilir bir ticari model olma potansiyeli taşımaktadır. Özellikle belirli ilgi alanların çevresinde toplanmış takas grupları aracılığı ile uygulamalar üzerinden bireylerin takas yaptıklarını gözlemliyoruz. Örneğin, aynı muhitte oturan annelerin bebek eşyaları ve oyuncaklar gibi eşyalarının takasını Whatsapp üzerinden kurulan bir grup aracılığı ile yapıyorlar veya oyun kartları koleksiyonu yapan kişiler Facebook grupları üzerinden birbirleri ile paylaşımda bulunuyorlar. İletişim kurmayı kolaylaştıran bu uygulamalar dışında takas özelinde kurulmuş yurt dışında örneklerini gördüğümüz uygulamalar ve siteler üzerinden de takas yeniden hayatımıza girme potansiyelini barındırıyor. 

Barty olarak takasın kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi ve yaygın bir model olarak kullanılması için uğraşıyoruz. Uygulamaya göz atmak ister, buradan inceleyebilirsin. 

KAYNAKÇA:

https://www.mint.com/barter-system-history-the-past-and-presenthttps://www.economicshelp.org/blog/glossary/barter-economy/#:~:text=To%20barter%20means%20to%20trade,economies%20developed%20through%20bartering%20goods.

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Close Bitnami banner
Bitnami